Vi förändrar renoveringsbranschen

SNABBA, EKONOMISKA OCH KVALITATIVA STAMBYTEN PreBad är ett modernt företag som erbjuder
prefabricerade badrumsmoduler anpassade för stambyten. Vår målsättning är att förändra den
konservativa byggbransch som råder i stora delar av Skandinavien för att möjliggöra att nya effektiva
och kvalitativa metoder används – med syfte att fler bostäder ska renoveras.

PreRoom

PreRoom innebär att ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. Ett stambyte är vida känt som en jobbig tid för de boende. Ett stambyte med PreRoom tar från sju dagar och är betydligt mer kostnadsfördelaktigt än ett traditionellt stambyte.

PreMont

PreMont är en entreprenadtjänst där vi både levererar och monterar PreRoom. Vi kan agera så väl totalentreprenör som underentreprenör. Tjänsten är framtagen för att besvara fastighetsägares behov av kostnadseffektiva stambyten.

PreRoom – så fungerar det