Effektivt stambyte

Ett stambyte med badrumsrenovering är vida känt som en jobbig tid för den boende. Det bullrar, dammar och tar lång tid. Ofta flera månader. Och dyrt är det också. Med PreBads smarta lösning, får ni ett enklare stambyte från bara tio dagar och är betydligt mer kostnadsfördelaktigt än ett traditionellt stambyte.

Välkommen att uppleva PreBad!

Kontakta oss för kostnadsfritt badrumsförslag

Är du fastighetsägare och står inför ett stambyte? Är du byggentreprenör och kalkylerar på ett stambyte? Kontakta oss för en kostnadsfri offert där både kostnad, tidsplan och planlösning presenteras.

Kontakta oss

Stambyte med badrumsrenovering på tio dagar

Stambyte på tio dagar

PreBad bygger ett nytt badrum inuti det gamla badrummet. Ett stambyte är vida känt som en jobbig tid för de boende. Ett stambyte med PreBad tar från tio dagar och är betydligt mer kostnadsfördelaktigt än ett traditionellt stambyte.

Montage

PreBad både levererar och monterar. Vi kan agera så väl totalentreprenör som underentreprenör. Tjänsten är framtagen för att besvara fastighetsägares behov av kostnadseffektiva stambyten.

Nyheter