Vi på PreBad AB har det stora nöjet att fortsätta leverera nya fina badrum (badrumsmoduler) för stambyten till projekt Gruvan etapp 2, Nyköping.

Projektstart: Oktober 2018.
Antal badrumsmoduler: 210.
Byggherre: Byggmästargruppen AB.