Vi på PreBad AB har det stora nöjet att få leverera 37 nya fina badrum (badrumsmoduler) för stambyten till projektet Örncenter etapp 2, Karlskoga.

Projektstart: pågående till februari 2018.
Antal badrumsmoduler: 37.