Vi på PreBad AB har det stora nöjet att få leverera 69 nya fina badrum (badrumsmoduler) för stambyten till projektet Gruvan, Nyköping.

Projektstart: pågående till oktober 2018.
Antal badrumsmoduler: 120.
Byggherre: Tre Jonsson Bygg AB.