Vi på PreBad AB har det stora nöjet att få leverera våra fina badrum (badrumsmoduler) för stambyten även till etapp 3 i projekt Örncenter Karlskoga.

Projektstart: Mars 2019.
Antal badrumsmoduler: 37
Byggherre: NA Bygg