Entreprenören Byggmästargruppen AB utför stambyte med badrumsrenovering i 134 lägenheter i Stockholm till Brf Hyresgästen. Badrummen renoveras med PreRoom – prefabricerade badrumsmoduler – vilket medför att varje badrum färdigställs på femton arbetsdagar.

– Vi renoverade grannföreningen som är en identisk fastighet för cirka ett och ett halvt år sedan och där tog badrummen upp till tolv veckor att färdigställa, främst på grund av höga fukthalter som krävde uttorkningstider. Nu är vi nere på 15 arbetsdagar tack vare PreRoom, säger Fredrik Lundin som är affärsområdeschef för stambyten på Byggmästargruppen.

TIDIGARE ÄGT AV SOLLENTUNAHEM

Projektet är beläget i Helenelund som är en del av Sollentuna i Stockholm. Området består av cirka 700 lägenheter fördelat på sex bostadsrättsföreningar. Fastigheterna avyttrades år 2007 av det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem. Projektet utförs med kvarboende och omfattar stambyte med badrumsrenovering samt utbyte av VA-stammar för kök och källare.

– Vi är väldigt belåtna över samarbetet med Byggmästargruppen. De har tagit till sig vår produkt enligt de rekommendationer vi lämnat vilket har resulterat i ett lyckat projekt med nöjda bostadsrättsinnehavare, säger Niclas Henriksson som är marknads- och försäljningschef på PreBad.

ETT NYTT RUM I DET GAMLA BADRUMMET

Renoveringen är en kombination av luftad konstruktion och våtrumskassetter. Ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. Mellan det gamla och nya golvet, väggarna och taket bildas en luftspalt som kopplas till fastighetens ventilation. Eventuell fukt i det gamla badrummet torkar på så sätt ut medan det nya badrummet används. Nya stammar installeras i en våtrumskassett.

– En stor del av tiden i ett traditionellt stambyte går åt till att riva ur de gamla rören och att vänta på att eventuell fukt ska torka ut. Med vår produkt elimineras mycket arbete och veckor av renovering blir istället dagar, förklarar Niclas Henrikson.

Produkten är anpassad för fastighetsägare till flerbostadshus och hotell som är i behov av renovering. Systemet är testat och certifierat av Sintef. Byggmästargruppen är sedan 2012 behörig att utföra entreprenader med PreRoom.

– Föreningen valde PreRoom för att effektivisera renoveringstiden och kostnaden men även för att tillvalsmöjligheterna för badrumsinredning är stor. Nu när vi kommit en bit in i projektet ser vi att väldigt få badrum är det andra likt, de boende har fått göra sina egna val, säger Fredrik Lundin på Byggmästargruppen.