Efter cirka sex månaders närvaro på den finska marknaden har PreBad fått i uppdrag att leverera 81 badrum till Helsingfors. Byggentreprenör är Consti Talotekniikka Oy och renoveringen sker på 15 arbetsdagar per stam.

Fastigheten är från tidigt 1970-tal och består av nio våningar fördelat på tre portar med tre lägenheter per våning. Projektet omfattar badrumsrenovering och utbyte av VA i badrum, kök och källare. Utöver montaget av PreRoom rivs samtliga badrumsgolv för att trygga tillgänglighetsanpassning.

Consti Talotekniikka Oy ingår i en koncern som omsätter cirka 2 MDR och har över 800 anställda. All verksamhet inom Consti är inriktad på renovering. Sedan augusti 2014 har PreBad och Consti Talotekniikka Oy ett samarbetsavtal för den finska marknaden.