Förtillverkade badrumskonstruktioner

Fabrikat PreBad eller likvärdig

Komplett system för stam- och våtrumsrenovering med väggar, golv, tak, el, ventilation och ytskikt samt våtrumskassett med avlopp, inbyggnadscistern och prefabricerade vattenledningar.

Systemet skall vara av en luftad konstruktion, typ PreBad, där en kontinuerlig ventilering kan ske mellan nya och befintliga väggar, golv och tak. Systemet skall successivt förebygga fukt samt avfukta den eventuella fukt som finns i befintlig byggnadskonstruktion.

Våtrumskassetten skall vara komplett färdigbyggd med avlopp, inbyggnadscistern samt vattenledningar. Individuella avstängningsventiler per lägenhet skall vara monterad innanför inspektionsluckan för åtkomst.
Luftad konstruktion bestående av:

 • Luftspaltsbildande matta med uppvik
 • Prefabricerade väggar med tät- och ytskikt
 • Avjämningsmassa, armering och tät- samt ytskikt för golv
 • Prefabricerat elkopplingspaket för el i badrum
 • Prefabricerat ventilationspaket för till- och frånluft mellan de gamla och nya väggarna samt för det nya badrummet med injusteringsmöjlighet.
 • Prefabricerat undertak i vitlackerad galvaniserad stålplåt med ljuddämpande förstärkningsmaterial.


Våtrumskassett
bestående av:

 • Tappvattenledningar av Alupex
 • Cellgummiisolering på tappvattenstammar
 • Ljuddämpande isolering för avloppstam
 • Avsättning för golvbrunn i undertak
 • Avsättning för TS, dusch/bad samt eventuellt kök
 • Vägghängd WC-stol
 • Spolcistern med hel- och halvspolning
 • Avloppsgroda till golvbrunn komplett med brandstrypare och formplåt
 • Formplåt som separerar vattenstammar genom valv

Föreskrivningstext_PreBad Excelreplica coach watch
tissot replica watches india
replica watches and sunglasses