Det kommunala bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder har i ett område med drygt 1000 lägenheter valt att i en första etapp med 66 lägenheter använda PreRoom för badrumsrenoveringen.

Projektet kommer att utföras med kvarboende och inte pågå längre än 15 arbetsdagar per stam. Tilldelad entreprenör för projektet är Hälsinge Bygg AB och utöver badrumsrenoveringen sker separat utbyte av vatten och avlopp för kök och wc-rum.

PROAKTIV BYGGENTREPRENÖR

– Hälsinge Bygg har tagit till sig vår produkt enligt de rekommendationer vi lämnat och har utöver en praktisk utbildning i våra lokaler i Gävle även själv sålt in PreRoom i en vattenskadad stam vilket har givit dem goda erfarenheter om arbetsmetodiken inför studande projekt, säger Niclas Henriksson på PreBad.