PreBad har tecknat ett samarbetsavtal med Consti Group Oy – ett av Finlands största byggföretag – som tillåter marknadsföring, försäljning och utförande av entreprenader med PreRoom i Finland.

– Finland är en passande marknad för oss då fastigheterna, regelsystemen och affärsvägarna är snarlika de svenska, säger Niclas Henriksson som är marknads- och försäljningschef på PreBad AB.

ETT AV FINLANDS STÖRSTA BYGGFÖRETAG

Consti Group grundades 2008 i syfte att möta den växande efterfrågan på renoveringstjänster i Finland. Mer än tio större installations- och teknikföretag har förvärvats. Koncernen omsatte 2013 cirka 170 MEUR och hade närmare 800 anställda.

– Vi har fört samarbetsdiskussioner med andra bygg- och installationsföretag och inledningsvis valt att samarbeta med Consti. De har egen personal med tvärfacklig kompetens inom bygg, VVS samt el och det passar oss och vår produkt utomordentligt, säger Niclas Henriksson på PreBad.

Inför PreBads satsning i Finland har PreRoom certifierats av VTT och blivit godkänt hos Byggnadstillsynsverket i Helsingfors.