Enkelt stambyte

PreBad erbjuder en renoveringstjänst (tidigare kallad PreRoom) som är anpassad för stambyten i flerbostadshus och hotell. Metoden kallas ”rum-i-rum” och innebär att ett nytt badrum byggs inuti det gamla. Systemet består av olika prefabricerade moduler som snabbt och säkert installeras inuti det gamla badrummet. Bland annat är väggmodulerna färdig från fabrik med tätskikt och kakel – skräddarsydda efter varje individuellt badrum.

Mellan det gamla och nya badrummet skapas en spalt där luft tillsätts från golv till tak och ut genom ventilationen. På så sätt ventileras eventuell fukt ut ur fastigheten medan badrummet används. Oberoende fukt, betongväggar, ingjutna stammar eller trasiga tätskikt i de gamla badrummen kan renoveringen påbörjas och avslutas på utlovad tid. I Sverige och Finland finns det cirka 70 byggföretag som är behöriga att arbeta med vår renoveringstjänst. De kan färdigställa ett stambyte på tio dagar, minska renoveringskostnaden och öka badrummens kvalitet och säkerhet.

PreBad – Framtidens badrumsrenovering
 Monteringsanvisning
 Föreskrivningstext PreBad

Nytt rum i rummet

PreBads renoveringstjänst innebär att ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet. Istället för att tvingas riva gamla väggar, golv och tak kan det lämnas kvar och nya prefabricerade badrumsmoduler så som väggar, tak och rör installeras i badrummet. På golvet läggs en luftspaltsbildande matta som avjämnas och därefter appliceras med tät- och ytskikt. Ett stambyte behöver inte ta längre tid än tio dagar.

Nytt, bättre och billigare

Renoveringstiden

PreBad effektiviserar stambyten så mycket att en hel stam kan färdigställas på tio arbetsdagar. Förutom att det inte krävs några uttorkningstider utförs övriga arbetsmoment rekordsnabbt. Vid traditionella renoveringar utförs nästan allt byggarbete på arbetsplatsen, men med PreBad är mycket arbete redan utfört i fabrik. Till exempel levereras de nya badrumsväggarna färdigkaklade och anpassade för varje badrum. För en fastighetsägare är förkortade renoveringstider synonymt med en god ekonomi och nöjda hyresgäster. De boende kan nästan alltid bo kvar under renoveringstiden, vilket bidrar till mindre störning i vardagen för hyresgästerna.

Kostnad

Med en kostnad per lägenhet på mellan 90.000–125.000 SEK exklusive moms är PreBads renoveringstjänst cirka 25% lägre än ett traditionellt stambyte. Med PreBad finns besparingar utöver en lägre kontraktssumma, till exempel en väsentligt minskad risk för ÄTA-kostnader. Produkten eliminerar arbete med fukt, upprätning och stabilisering av väggar, förenklar service och utbytbarhet samt minskar hyresgästreduceringar eftersom renoveringen kan utföras på tio dagar. Att varje badrum mäts senast åtta veckor innan entreprenadens start ger dessutom värdefull information om eventuella avvikelser.

Valfrihet

Ett badrum med PreBad begränsar inte möjligheterna till olika planlösningar, tillgänglighetsanpassning och val av badrumsinredning. Tvärtom, med PreBad ges många fler valmöjligheter än vid traditionella stambyten. I vår standardiserade produktdatabas finns över tiotusen val av till exempel keramik, blandare, möbler och tvättmaskiner. Det enda som binder alla PreBad samman är vår våtrumskassett (tidigare kallad PreModul) som består av de nya vatten- och avloppsstammarna. Denna kan antingen mitt- eller hörnplaceras och på så sätt anpassas efter varje badrum och fastighetsägares önskemål.

Kvaliteten

Förutom att PreBad har alla rör i en våtrumskassett som försvårar vattenskador och en luftad konstruktion som eliminerar fuktskador, är väggarnas konstruktion i mycket hög kvalitet. Konstruktionen baseras på ett självbärande profilsystem som färdigkaklade väggmoduler monteras på likt ett sandwich-system. Väggarna består av 0,7 mm plåt på vardera sida om en cellplast. Upp- och nedtill på väggarna är en strängpressad aluminiumskåra monterad för att möjliggöra den patenterade tätningen mellan väggmodulerna. På plåten limmas kakelplattorna av våra automatiserade robotar. I efterhand går det att demontera enskilda kakelplattor för att återställa både tät- och ytskikt.

Luftad konstruktion

För en fastighetsägare kan ett fuktskadat badrum bli en dyr och tråkig affär. Med PreBad slipper fastighetsägaren alla problem med fukt. En luftad konstruktion från golv till tak torkar effektivt ut fukt i badrummet. Skulle olyckan vara framme och någonting springer läck i vatten- eller avloppsstammarna är risken väldigt liten för följdskador eftersom alla rör är placerade i en våtrumskassett och den luftade konstruktionen ständigt är i drift. För att säkerställa att uttorkningsprocessen fortskrider krävs det att fastigheten har en mekanisk frånluft.

Tillgänglighetsanpassning

Tillgänglighetsanpassning är viktigt. Oavsett olika fysiska förutsättningar ska badrummet så långt det är möjligt vara en plats där varje människa kan utföra sina intima behov. Med PreBad finns goda förutsättningar för att skapa ett tillgänglighetsanpassat badrum. Vanliga åtgärder är att minska instegshöjden till badrummet och att installera våtrumskassetten mitt på en vägg så att vårdare har möjlighet till lyft på vardera sida om toaletten. Andra vanliga åtgärder är att installera stödhandtag och att använda olika kakelfärger som underlättar lokaliseringen i badrummet för synskadade.best hublot replica watches
luxury swiss replica watches
replica omega watch bands