Stångåstaden i Linköping genomför just nu ett stambyte i 60 lägenheter i kvarteret Eskadern 2 med PreRoom. Istället för traditionell renovering används PreRoom vilket innebär att renoveringstiden förkortas från veckor till dagar.

– Vi går in på måndag och är färdig på fredag, säger Niclas Henriksson på PreBad. Vår montering av badrummen sker på fem dagar oavsett om det är fukt eller asbest i badrummen, fortsätter Niclas Henriksson.

Byggbolaget SEFAB är totalentreprenör i projektet och har valt att anlita PreBad för både materialleverans och montage. Förutom badrumsrenovering genomförs köksrenovering, elutbyte, ventilationsarbete, dörrbyte och gemene VS-arbeten. Varje lägenhet färdigställs på fyra veckor medan de boende bor kvar. Under hela renoveringen finns antingen badrummets eller kökets vatten och avlopp att bruka för hyresgästen vilket förbättrar boendemiljön under renoveringen.

Projektet kommer att färdiställas till semstern 2016. För ytterligare information kontakta Niclas Henriksson, niclas@prebad.se eller Göran Lagerholm på Stångåstaden, goran.lagerholm@stangastaden.se.